Szigetköz

Szigetköznek a Duna Pozsony alatti szakaszának fő és mellékága közötti területet nevezzük. Ez Európa egyik legnagyobb, közel 400 km2 területű összefüggő folyami szigetvilága, egyedülálló nedves élőhely, melynek nádasaiban és erdeiben kétszáznál több madárfaj, a Duna mindent átszövő ágaiban pedig szinte közel hetven halfaj él.

Kialakulása 2-3 millió évvel ezelőtt kezdődött. A Pannon-tenger visszahúzódása után az Ős-Duna zúdult be a mai Északnyugat-Magyarország területén húzódó medencébe. A síkságon szétterülő víz nem tudta tovább görgetni a meredekebb folyószakaszokon felszedett hordalékot, így vastag üledékréteget, ezen pedig szigeteket és zátonyokat hozott létre. Az idők során változó mederrendszer alakult ki, amelyre homokos iszaprétegek rakódtak. Az ingoványos, mocsaras vidék a Római Birodalom északi határának szerepét is ellátta.

A Szigetköz még a XIX. századi folyamszabályozás után is csodálatos természeti érték maradt, sőt az ország északi szomszédségában felhúzott bősi vízlépcső sem tudta tönkretenni. A lassúbb, sekélyebb vizekben lebegő- és gyökerező hínárok, a partok mentén pedig nád- és magassás társulások találhatók. Valamivel magasabban fűz-nyár ligeterdőket nőnek, melyeket gyakran elönt a víz. A víztől távolabb tölgy-kőris-szil ligeterdők maradványaival találkozhatunk.

A terület faunáját tekintve a felső-Dunának és mellékfolyóinak egyik halbölcsője, vagyis ívó helye. Ez terített asztalt jelent a halakkal táplálkozó madárfajok számára. A szigetvilág az itt előforduló számos madárfaj mellett a védett kétéltű és lepke faunájára valamint az itt honos jégkorszaki maradványfaj, az északi pocok állományra is büszke lehet. Száz éves szünet után természetes úton a hód is visszatelepült.

A különleges, vízi környezet az építészeti módokat és a mesterségeket is meghatározta. A múlt század elejéig a halászat mellett az aranymosás is elterjedt foglalkozásnak számított. Ennek emlékét a helyi múzeumok őrzik.

Szigetköz döntő része csak csónakkal járható be. Ennek megfelelően az ide látogatókat vízitúrák gazdag választéka várja. A nádasokban levő vízi ösvények mellett a gazdag víz alatti növényvilágot is megcsodálhatjuk, és az ártéri erdők fái közé is behajózhatunk. A folyó szomszédságában levő bányatavakat horgászparadicsomnak tekinthetjük, és a búvárkodás is rendhagyó élményt nyújt. A Szigetköz szomszédságában levő, a Dunába ömlő Rába és Rábca folyókon a vadvízi evezést is kipróbálhatjuk.